Super User

Super User

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 07:46

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες είναι αφοσιωμένo στην προστασία της εχεμύθειας και των πληροφοριών που της παρέχονται. Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (που συχνά αναφέρονται ως "προσωπικά δεδομένα" ή "PII") που έχουν συλλεχθεί μέσω των ιστότοπών της.

Γενικά, ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες των ιστότοπών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση και/ή υπηρεσίες ή πληροφορίες στα πλαίσια επαγγελματικής συνεργασίας. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω Διαδικτύου ("OnlinePrivacyStatement" ή "PrivacyStatement") προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε, αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα (PII) που λαμβάνουμε.

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε — για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια ή αν εγγραφείτε συνδρομητές για κάποιες υπηρεσίες. Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στους ιστότοπούς μας, συναινείτε ταυτόχρονα στο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, αν μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και ζητάτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες του γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ», θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τις λοιπές πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςγενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των επισκεπτών των ιστότοπών της. Όπου απαιτούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε γι’ αυτό κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςσυλλέγει "ευαίσθητα" προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή επιτρέπεται η συλλογή τους από το νόμο ή την επαγγελματική σχέση συνεργασίας. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή κάποιου προσώπου, την εθνική του καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές ή παρόμοιες πεποιθήσεις, σωματική ή ψυχική υγεία, σεξουαλική ζωή ή ποινικό μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προς το δικηγορικό γραφείο «Κουμπουλίδης Θ. Λάζαρος» , εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και συναινείτε στη μεταφορά και τήρηση αυτών των δεδομένων από και σε αρχεία του δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Σε μερικές περιπτώσεις, Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες συλλέγει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση webserverlogs για τη συλλογή διευθύνσεων IP, "cookies", και webbeacons. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και να βελτιώνουμε την απόδοσή μας, τη χρηστικότητά και αποτελεσματικότητα των ιστότοπωνμας και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

Διευθύνσεις IP
Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να διεξαχθούν τάσεις στους ιστότοπους και ανάλυση της απόδοσης.

Cookies
Το "cookie” είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που ένας ιστότοπος τοποθετεί στο αρχείο των cookies (cookiefile) ή του φυλλομετρητή σας (browser) και επιτρέπει στον ιστότοπο να θυμάται ποιοί είστε. Τα Cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέχουν προγράμματα ή να μεταδίδουν ιούς στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας. Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες χρησιμοποιεί cookies μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τα Cookies από μόνα τους δεν μας αποκαλύπτουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ούτε αποδεικνύουν κατ’ άλλο τρόπο την ταυτότητά σας. Εάν επισκεφτείτε έναν ιστότοποτου δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες, χρησιμοποιούμε cookies για να συνθέτουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που μας βοηθάνε να καθορίζουμε ποιες περιοχές του ιστότοπού μας προτιμούν οι επισκέπτες.

Εάν μεταγενέστερα εγγραφείτε σε κάποιο ιστότοποτου δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες, αυτά τα δεδομένα μπορεί να συνδεθούν με κάποιο cookie προκειμένου να εμπλουτιστεί και προσωποποιηθεί η διαδικτυακή σας εμπειρία (π.χ. με το να σας καλωσορίζει όταν επιστρέφετε ή να σας παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες εγγραφής σας).

Έχετε την επιλογή να αποφασίζετε αν θα δεχτείτε ή όχι τα cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να σας ενημερώνει κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie ή να αρνείστε να λαμβάνετε cookies. Ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι αν αρνηθείτε να λαμβάνετε cookies, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον μερικά από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπού μας.

Web beacons
Το webbeacon είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (imagefile) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μελετήθηκε, το είδος του φυλλομετρητή (browser), και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Το δικηγορικό γραφείο«ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςχρησιμοποιεί webbeacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες ή οι serviceproviders της μπορεί να χρησιμοποιούν webbeacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες πρόσληψης ή διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies.

Έχετε την επιλογή να κάνετε κάποια webbeacons ανενεργά με το να απορρίψετε τα σχετικά cookies. Το webbeacon θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από τη διεύθυνση IP σας αλλά οι πληροφορίες από τα cookies δεν θα καταγράφονται.
Μερικές φορές κατά την αποστολή των ενημερωτικών μας φυλλαδίων (newsletters) καθώς και στις υπόλοιπες επικοινωνίες μας, είναι δυνατόν να επιβεβαιώσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη μέσω συνδέσεων ενσωματωμένων στα μηνύματα. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να μετράμε το ενδιαφέρον των χρηστών και να εμπλουτίζουμε τις μελλοντικές εμπειρίες των χρηστών.

Συμμετοχή και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και/ή εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εξωτερικές εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών (serviceproviders) ή εξωτερικούς συνεργάτες που εργάζονται για λογαριασμό μας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας.

Επίσης, το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςμπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα πέρα από γεωγραφικά σύνορα σε άλλες εταιρίες που εργάζονται μαζί με εμάς ή για λογαριασμό μας. Μπορεί επίσης να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεται η βάση σας. Παρέχοντας προσωπικά δεδομένα στους ιστότοπους του δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες, οι επισκέπτες συναινούν σ’ αυτή τη διασυνοριακή μεταφορά και/ή αποθήκευση των δεδομένων τους.

Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε αιτήματα Δημόσιων Υπηρεσιών και κυρίως οργάνων της Δικαιοσύνης ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές διατάξεις ή κρατικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας και/ή για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας. Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςδεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, δεν πρόκειται να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε προς οποιουσδήποτε τρίτους για τους δικούς τους σκοπούς προώθησης (marketing).

Παιδιά
Το δικηγορικό γραφείο «Κουμπουλίδης Θ. Λάζαρος» αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών, εκτός αν αυτό αποτελεί μέρος ανειλημμένης δέσμευσης για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Επιλογές
Έχετε αρκετές επιλογές όσον αφορά την χρήση των ιστότοπών μας. Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, αλλά το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςμπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Μερικοί ιστότοποι μπορεί επίσης να ζητούν την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία μας. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε τη συνδρομή σας σε κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να αποσύρουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, εάν επιθυμείτε να αποφύγετε να σας εντοπίσουν τα cookies καθώς περιηγείστε στους ιστότοπούς μας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι κάποια τμήματα των ιστότοπών μας μπορεί να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά αν επιλέξετε να αρνείστε τα cookies.

Πρόσβαση
Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικά δεδομένα στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα εύλογης πρόσβασης σ’ αυτά τα δεδομένα προκειμένου να διορθώσετε οποιεσδήποτε ανακρίβειες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την τροποποίηση ή την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με εσάς επικοινωνώντας με το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και θα προβούμε σε όλες τις εύλογες και πρακτικά δυνατές προσπάθειες προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων
Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες έχει σε λειτουργία εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα εγγυημένη ασφάλεια εναντίον όλων των απειλών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο τα δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημα του προσώπου ή μέχρις ότου το πρόσωπο ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του. Ανώτερο χρονικό διάστημα που έχουμε δικαίωμα -και όχι υποχρέωση- αποθήκευσης πληροφοριών μιας υπόθεσης είναι το χρονικό όριο της γενικής παραγραφής των αξιώσεων ή εξάλειψης των κακουργημάτων δηλαδή έως είκοσι έτη.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι οι ιστότοποιμας μπορεί να εμπεριέχουν συνδέσεις με άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που τηρούνται από άλλες εταιρίες ή επαγγελματίες μέλη ή συνεργάτεςτου δικηγορικού γραφείου«ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτεςκαι που δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά από άλλες δηλώσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να μελετάνε την πολιτική περί προσωπικών δεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτονται πριν αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τους.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την "ημερομηνία ενημέρωσης" στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που το γραφείο προστατεύει τα δεδομένα σας.

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της
Το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι " δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες , "εμείς", "μας", και "εμάς" αναφέρονται στοδικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες και/ή σε οποιαδήποτε εταιρία ή εταιρίες μέλη ή συνεργάτες που συνδέονται με το δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 07:38

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (“isonomia.gr ”). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στο isonomia.gr. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το isonomia.gr και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο isonomia.gr, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Η παρούσα ιστοσελίδα " isonomia.gr " αποτελεί σύστημα επικοινωνίας του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή Περιεχομένου
Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της επιχείρησης, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Το site του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Ως εκ τούτου το site του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού του τόπου.

Οι υποχρεώσεις του κοινού
Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων
Το site του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες , προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης
Το site του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. Το site του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Βέροιας.

Μη ενήμερο υλικό
Στον δικτυακό τόπο (isonomia.gr) του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή ανακοινώσεις.

Ορισμοί
Πληροφορίες & Περιεχόμενο:
Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.
Λειτουργικές Δυνατότητες:
Σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του isonomia.gr.
Όροι χρήσης:
Σημαίνει το συμβόλαιο ανάμεσα στο site του Δικηγορικού γραφείου «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες και σ’ εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.
Δικηγορικό γραφείο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ» Λάζαρου Κουμπουλίδη – Φωτεινής Κύρτσιου και Συνεργάτες
Κοινό:
Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη του isonomia.gr /Χρήστη που συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το "εσάς / σας / χρήστης" θα ερμηνεύονται ανάλογα).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/ΕΜ/2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Λάζαρος Κουμπουλίδης

Αντικείμενο: Δικαστική Συμπαράσταση

Δεκτό το αίτημα για αντικατάσταση του θανόντος δικαστικού συμπαραστάτη με το διορισμό νέου δικαστικού συμπαραστάτη, που προηγουμένως είχε την ιδιότητα του Προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, και διορισμός νέου μέλους του εποπτικού συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας. Συνολικό ύψος οφειλών της αιτούσας 74.132,36 ευρώ. Άνεργη, 57 ετών, παντρεμένη και μητέρα τριών ενήλικων τέκνων, ρυθμίστηκε ως προς τα χρέη της με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών για ένα (1) έτος και έντεκα (11) μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος. Συνολικό ύψος οφειλών του αιτούντος 54.292,78 ευρώ. Άνεργος, 46 ετών, παντρεμένος και πατέρας ενός ενήλικου τέκνου, ρυθμίστηκε ως προς τα χρέη του με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών επί μία πενταετία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 524/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Διασταύρωση οδών Κ. Ρωμαίου και Κεντρικής στη Βέροια.

Περιγραφή: Σύγκρουση του εμπρόσθιου αριστερού τμήματος του ζημιογόνου οχήματος (αριστερή κολώνα και αριστερή εμπρόσθια πόρτα στη θέση του οδηγού) στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος του ενάγοντος.

Υπαιτιότητα (αμέλεια) του εναγόμενου οδηγού, ο οποίος, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 26 παρ. 1, 4 σε συνδ. με 4 περ. 3 Ν. 2696/1999 – Κ.Ο.Κ., επιχείρησε να εξέλθει από την οδό στην οποία κινούταν, όπου υπήρχε ρυθμιστική πινακίδα με την ένδειξη STOP, εντός της διασταυρούμενης μ’ αυτήν οδού, τα οχήματα της οποίας είχαν προτεραιότητα έναντι αυτής, χωρίς να προβεί στον προσήκοντα έλεγχο, ώστε να διαπιστώσει εάν στην οδό στην οποία εξερχόταν κινούνταν άλλα οχήματα και να παραχωρήσει προτεραιότητα σε αυτά, με αποτέλεσμα, από έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση, να μην αντιληφθεί ότι στην παραπάνω οδό κινούταν το αυτοκίνητο του ενάγοντος, να παρεμβληθεί στην πορεία του και να προκαλέσει την ένδικη σύγκρουση.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας. Συνολικό ύψος οφειλών της αιτούσας 58.982,84 ευρώ. Άνεργη, 38 ετών, παντρεμένη με δύο ανήλικα τέκνα, ρυθμίστηκε να καταβάλλει σε δόσεις το ποσό των 70,00 ευρώ μηνιαίως συμμετρικά προς την πιστώτρια τράπεζα για 21 μήνες. Εξαίρεση από την εκποίηση κυρίας κατοικίας για την αιτούσα. Υποχρέωση καταβολής για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ποσού των 241,60 ευρώ μηνιαίως επί 180 μήνες.

Τριμελές Εφετείο Πειραιά 791/2017: Απόρριψη της έφεσης που άσκησε η Eurobank κατά της υπ'αρ. 619/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που δικαίωσε δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Τα βασικά σημεία της εφετειακής απόφασης:
 
1. Προστασία Δόσης-Μετατροπή
 
Όσον αφορά την επικαλούμενη από την εκκαλούσα «προστασία» των δόσεων των δανείων των εφεσιβλήτων για την περίπτωση ανατίμησης του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, αποδεικνύεται όχι μόνο ανεπαρκής, αλλά και βλαπτική γι’ αυτούς διότι ήταν περιορισμένη χρονικά, αφορούσε την περίπτωση μόνο δυσμενούς μεταβολής στην ισοτιμία, ενώ αφορούσε μόνο τη δόση και όχι το κεφάλαιο. Επίσης το κόστος του προγράμματος αυτού επιβάρυνε τη μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση των εφεσιβλήτων και σε περίπτωση ανανέωσης η «προστασία» της δόσης θα υπολογιζόταν με τη συναλλαγματική ισοτιμία του χρόνου της ανανέωσης και όχι του χρόνου της εκταμίευσης, ενώ αν οι δανειολήπτες άλλαζαν γνώμη και δεν ήθελαν την προστασία, όφειλαν να καταβάλουν το κόστος για όλη την 3ετία που αφορούσε η προστασία.
Ως προς δε την επικαλούμενη δυνατότητα μετατροπής του νομίσματος του δανείου σε ευρώ δεν παρείχετο καμία δυνατότητα οποιασδήποτε προστασίας στους εφεσιβλήτους, διότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη μετατροπή απετέλεσαν τους λόγους για τους οποίους οι εφεσίβλητοι δεν διακινδύνευσαν να ζητήσουν τη μετατροπή, ενόψει του ΄τοι αγνοούσαν αφενός αν θα γινόταν αποδεκτό το αίτημα και αφετέρου πώς και ποια ακριβώς ημέρα, μετά την πάροδο του μηνός από την υποβολή του αιτήματος, θα είχε διαμορφωθεί η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων.
 
2. Αντίθεση του ΓΟΣ ισοτιμίας στην αρχή της διαφάνειας-Παραβίαση ΠΔΤΕ 2501/2002.
 
Από την επισκόπηση του προαναφερόμενου όρου καταδεικνύεται ότι αυτός είναι μεν αντιληπτός από άποψη γραμματικής διατύπωσης, όμως δεν είναι σαφής και κατανοητός αφού δεν περιείχετο σ’ αυτόν καμία κρούση για τη βαρύτητα του συναλλαγματικού κινδύνου που αναλάμβαναν αποκλειστικά και μόνο οι εφεσίβλητοι και τούτο διότι δεν αποκαλύπτει στους εφεσίβλητους τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του ως άνω μηχανισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας, τις ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής ξένου νομίσματος καθώς και τη σχέση του μεταξύ του μηχανισμού αυτού και του μηχανισμού, που προβλέπουν άλλες ρήτρες σχετικά με την αποδέσμευση του δανείου, ώστε οι εφεσίβλητοι να μπορούν να προβλέψουν βάσει ευδιάκριτων κριτηρίων τη βαρύτητα του συναλλαγματικού κινδύνου που συνοδεύει τις ένδικες δανειακές συμβάσεις, που έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια. Επομένως ο όρος αυτός δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της διαφάνειας. Επιπλέον το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε υπήρξε αδιαφάνεια και δη αοριστία ως προς τις προαναφερόμενες οικονομικές συνέπειες του επίμαχου όρου, αποτέλεσε την αιτία διάψευσης των δικαιολογημένων προσδοκιών των εφεσιβλήτων ως προς το ότι αν κατέβαλαν ανελλιπώς τις συμφωνηθείσες δόσεις, το ποσό της οφειλής τους θα μειωνόταν και δεν θα αυξανόταν λόγω της μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου.
Εξάλλου από την επισκόπηση του περιεχομένου της παραπάνω επικαλούμενης από την εκκαλούσα επιστολής, προκύπτει ότι παραδόθηκε στου εφεσιβλήτους μετά την υπογραφή των συμβάσεων, χωρίς ούτε από την επιστολή αυτή να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημέρωσαν κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό ώστε να εξασφαλιζόταν με βεβαιότητα ότι οι τελευταίοι θα είχαν, πριν τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων, τη δυνατότητα να αντιληφθούν την επικινδυνότητα του εν λόγω προϊόντος, δεδομένου ότι η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από σειρά απρόβλεπτων προσδιοριστικών παραγόντων (κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, πληθωρισμός, ισοζύγιο πληρωμών, τον τρόπο δράσης και τις πολιτικές ενός κράτους, αλλά και της Κεντρικής Τράπεζάς του). Εξάλλου ούτε η υπογραφή προδιατυπωμένων επιστολών δεν θεωρείται πλήρης και ορθή εκτέλεση των προσυμβατικών υποχρεώσεων, διότι αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εφεσιβλήτων και μπορεί να διακυβεύσει την αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων των τελευταίων ως καταναλωτών.
Οι εφεσίβλητοι αγνοούσαν ανυπαιτίως ότι ήδη από το έτος 2007 ελλόχευε ο συναλλαγματικός κίνδυνος υποτίμησης του ευρώ σε ποσοστό 30%, γεγονός που από τότε είχε πληροφορηθεί η Τράπεζα από την έκθεση του ιδίου έτους του ΔΝΤ.
Κυρίως όμως αγνοούσαν ότι υπογράφοντας τις συμβάσεις αυτές, ουσιαστικά υπέγραφαν συμβάσεις παραγώγων ως προς την επιστροφή του κεφαλαίου (cross currency swaps). Έτσι η ισοτιμία δεν αποτελεί διαγνωστό αντικειμενικό μέρος των συμβάσεων, ούτε η διαμόρφωσή της προκύπτει «από τους αυστηρά θεσπισμένους και εκ των προτέρων διαμορφωμένους διεθνείς μηχανισμούς της αγοράς συναλλάγματος», ούτε μπορούσαν οι εφεσίβλητοι μπορούσαν αντικειμενικά να αντιληφθούν τους κινδύνους που αναλάμβαναν όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει η Τράπεζα και τούτο διότι:
 
Ι. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο δεν είναι απλά δάνεια, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσαν προϊόντα συνδεδεμένα ευθέως με την αγορά συναλλάγματος (forex)… Συνεπώς, θα έπρεπε η ενημέρωσή ως προς τις οικονομικές και νομικές συνέπειες που η λειτουργία του όρου αυτού θα είχε για τους εφεσιβλήτους να είναι απολύτως εμπεριστατωμένη.
 
ΙΙ. Η πληροφόρηση που θα έπρεπε να λάβουν οι δανειολήπτες έπρεπε να είναι επαρκής και εξειδικευμένη, προκειμένου να λάβουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις και έπρεπε κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις που θα είχε όχι μόνο στις δόσεις αλλά και στο κεφάλαιο του δανείου μια σοβαρή υποτίμηση του ευρώ και τυχόν αύξηση του επιτοκίου του ελβετικού φράγκου.
 
ΙΙΙ. Πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην οποία οι επίδικες δανειακές συμβάσεις, δεν αποτελούν απλές συμβάσεις στεγαστικού δανείου, αλλά στην ουσία είναι πολυσύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, η εκκαλούσα όφειλε να αναθέσει την ενημέρωση των εφεσίβλητων σε ειδικούς συμβούλους ή σε υπαλλήλους που διέθεταν ειδική πιστοποίηση.
Επίσης η τράπεζα δεν ενημέρωσε ούτε προς τους αμυντικούς μηχανισμούς κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχομένη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας με ειδική παράθεση και ανάλυση των οικονομικών όρων «φυσική» και «χρηματοοικονομική» αντιστάθμιση, όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης, τη λειτουργία και το κόστος των προγραμμάτων αυτών, τη δυνατότητα χρήσης, τη λειτουργία και το κόστος των πιστωτικών παραγώγων (των οποίων όμως η ίδια έκανε χρήση!!!) και τα οποία θα θωράκιζαν απέναντι στο συναλλαγματικό κίνδυνο σε επίπεδο τόσο δόσης όσο και άληκτου κεφαλαίου, προϊόντα που η εκκαλούσα θα μπορούσε να καταρτίσει και να διαθέσει στους δανειολήπτες (όπως είχε κάνει και διέθετε για τους δανειολήπτες πελάτες της για τα δάνεια σε ευρώ) προς αποσόβηση και θωράκιση από τους κινδύνους που ήταν εκτεθειμένοι.
 
3. 291 AK
 
Aπο κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι ο επίμαχος όρος επαναλαμβάνει τη διάταξη της AK 291, καθόσον: A. Δεν συνταυτίζεται γραμματικά, Β. Η 291 προϋποθέτει συνομολογημένη οφειλή σταθερή, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις στο πλαίσιο διαρκούς σύμβασης, ενώ οι επίδικες οφειλές συναρτώνται και με το ύψος του εκάστοτε επιτοκίου του ελβετικού νομίσματος, δηλαδή με παράγοντά ο οποίος οδηγεί σε μεταβλητότητα της οφειλόμενης περιοδικής παροχής ακόμη και ως αξία στο ξένο νόμισμα. Γ. Δε ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης από τον ΑΚ 291 οφειλής σε συνάλλαγμα αλλά κατ’ αρχήν αφορά οφειλή σε ημεδαπό νόμισμα, στην οποία το ελβετικό φράγκο χρησιμοποιείται ως νόμισμα υπολογισμού.
Ειδικότερα, η ρύθμιση του άρθρου 291 ΑΚ συνιστά ρύθμιση ενδοτικού δικαίου («αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο») και καθιερώνει τη διαζευκτική ευχέρεια του οφειλέτη να εξοφλήσει είτε αυτουσίως στο αλλοδαπό νόμισμα, είτε σε ευρώ με την τρέχουσα κατά τον χρόνο πληρωμής ισοτιμία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η επίδικη ρήτρα είναι απλώς και μόνο «δηλωτική» επαναλαμβάνουσα ρύθμιση νόμου. Η έλλειψη δε συνάφειας ερείδεται σε δύο βάσεις κι δη, αφενός στο ότι εν προκειμένω οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι δύο και προσδιορίζονται επί τη βάσει της τιμής αγοράς ευρώ/φράγκου και της τιμής πώλησης ευρώ/φράγκου στη διατραπεζική αγορά, ενώ στη 291 ΑΚ λόγος γίνεται μόνο για μια συναλλαγματική ισοτιμία επί τη βάσει της οποίας επιτρέπει στον οφειλέτη να εκπληρώσει στο ημεδαπό νόμισμα, και αφετέρου η ρύθμιση της ΑΚ 291, κατόπιν ερμηνείας, αφορά στιγμιαίες συμβάσεις και όχι δάνεια, όπως τα επίδικα, που αποπληρώνονται μετά από πολλά χρόνια. Τούτων δοθέντων δεν καταστρατηγείται το άρθρο 2 § 1 της Οδηγίας 93/2013 (13η αιτιολογική έκθεση), εφόσον μάλιστα, η κάλυψη συμβατικού κενού από υφιστάμενες διατάξεις νόμου ενδοτικού δικαίου, εν προκειμένω τη διάταξη 291 ΑΚ, είναι τελολογικώς παράδοξο να εφαρμοστεί, αφού και πάλι το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο, δηλαδή η καταστρατήγηση της αρχής της διαφάνειας και θα εξουδετερωνόταν το αποτρεπτικό αποτέλεσμα, που ασκεί στις τράπεζες η απαγόρευση της χρήσης αδιαφανών όρων. Ακόμα περισσότερο μάλιστα όταν η εκκαλούσα γνώριζε άριστα ότι οι εφεσίβλητοι δεν είχαν εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο και δεν είχαν σκοπό με τις ένδικες συμβάσεις να κερδοσκοπήσουν ως επενδυτές αλλά να χρηματοδοτηθούν σε ευρώ και να επωφεληθούν απλώς του ευνοϊκού επιτοκίου. Δηλαδή γνώριζε ότι δεν θέλησαν αυτή καθαυτή την οφειλή σε ξένο νόμισμα, αλλά χρησιμοποίησαν το ελβετικό φράγκο σαν χρήμα μέτρο για τον προσδιορισμό της εκτάσεως της οφειλής τους.
 
4. Γνώση της τράπεζας για την επερχόμενη αλλαγή στην συναλλαγματική ισοτιμία
 
Εκτός των όσων αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, η εκκαλούσα είχε υπάλληλο τον…, ο οποίος είχε διδακτορικό στη μικροδομη συναλλάγματος και είχε βραβευθεί για τις απολύτως επιτυχείς προβλέψεις του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επι 8 συνεχή έτη, ως γνώστης της λειτουργίας και του μηχανισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Κατά συνέπεια η τράπεζα γνώριζε πολύ καλά ότι επέκειτο μεγάλη υποτίμηση του ευρώ και τέτοια μεταβολή που θα ανέτρεπε τις δικαιολογημένες προσδοκίες των εφεσίβλητων.
 
5. Η τράπεζα είχε αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο
 
Συγκεκριμένα προς αποτροπή των δυσμενών συνεπειών από το συναλλαγματικό κίνδυνο που γνώριζε ότι επερχόταν, έκανε χρήση των παραγώγων προϊόντων ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων (foreign exchange swap kai cross currency interest rate swap), ενόψει του ότι όπως γνώριζε θα ακολουθούσε υποβολή σε αυτήν πλήθους αιτήσεων για τη χορήγηση των προωθούμενων από την ίδια δανείων σε ελβετικό φράγκο. Γι’ αυτό υπέγραψε με την ελβετική κεντρική τράπεζα συμφωνία του πλαισίου ISDA.
Δέχεται τυπικά την έφεση και την απορρίπτει κατ’ ουσία.
 
 
(Στοιχεία αποστολέα: Γεώργιος Λ. Καλτσάς, Δικηγόρος Πειραιά (ΑΜ 3231 ΔΣΠ), Σωτήρος 6, τηλ 2104119287, 6972397827, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 
Πηγή: LegalNews24.gr
Σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ένας οδηγός ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν εθελοντή τροχονόμο στην Αυστρία καθώς αντί να προσέχει στον δρόμο έψαχνε το ροζάριό του για να προσευχηθεί. 
 
Ο 45χρονος άνδρας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όμως του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι ο εθελοντής τροχονόμος δεν φορούσε το ειδικό φθορίζον γιλέκο, όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο του Βελς, στη βόρεια Αυστρία. 
 
Ο οδηγός παραδέχτηκε ότι είχε αφαιρεθεί και εξήγησε ότι όταν σημειώθηκε το δυστύχημα, έψαχνε το ροζάριό του στη θέση του συνεπιβάτη για να προσευχηθεί. 
 
Το δυστύχημα σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο σε έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της Αυστρίας, δυτικά της Βιέννης. Το θύμα, ηλικίας 74 ετών, ασκούσε περιστασιακά καθήκοντα τροχονόμου. Ο δικαστής υπενθύμισε ότι «όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, η προσοχή μας πρέπει να στρέφεται αποκλειστικά στην οδήγηση».
 
Πηγή: LegalNews24.gr

Εκατόν είκοσι επιχειρήσεις έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τη διαδικασία υπαγωγής τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017) και οι φάκελοί τους έχουν σταλεί προς τους πιστωτές, ενώ οι αιτήσεις επτακοσίων πενήντα εταιρειών «βρίσκονται σε ώριμο στάδιο» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 
«Ευελπιστούμε, μέσα στον Οκτώβριο να έχουμε και τις πρώτες ρυθμίσεις, δηλαδή να καταλήξει η διαδικασία» τόνισε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (ΟΔΔΕΕ) του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και ο Σύνδεσμος Γερμανόγλωσσων Νομικών Βόρειας Ελλάδας, στο «Goethe Institute» στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, σε λειτουργία - Πρώτα συμπεράσματα».
 
Ο κ. Κουρμούσης τόνισε ότι η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα βγήκε στον «αέρα» του διαδικτύου στις 3 Αυγούστου, και μέσα στον μήνα κατατέθηκαν 6.500 αιτήσεις.

Υπογράμμισε ότι «μέχρι τη ψήφιση αυτού του νόμου, δεν μπορούσες να διαπραγματευτείς με το δημόσιο, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα», όπως αντίθετα συμβαίνει εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες της Ε.Ε., ενώ πλέον «μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι» η αιτούσα εταιρία, είτε με την εφορία, είτε με το ασφαλιστικό ταμείο, ή και με άλλους πιστωτές, και να συζητήσει μαζί τους ρύθμιση της οφειλής της, και να πετύχει ενδεχομένως και «κούρεμα» σημαντικού ποσού με βάση την «έκθεση βιωσιμότητας» της.
 
«Εγώ δεν θα συνιστούσα να μην υποβάλει ο οφειλέτης τη μελέτη βιωσιμότητας, γιατί αλλιώς βάζεις τους πιστωτές να κάνουν μελέτη και διαπραγματεύεσαι με αυτό που αυτοί θα κάνουν. Δεν το θεωρώ καλή διαπραγματευτική πρακτική» είπε ο κ. Κουρμούσης και συνέχισε: «Εμείς, λέμε (στον αιτούντα) γράψε μέσα στην πλατφόρμα, όχι μόνο τις τρέχουσες οφειλές, αλλά και τι οφειλές θα έχεις σε τρία χρόνια, ώστε να πετύχεις καλύτερο κούρεμα παλιών οφειλών».
 
Σε ερώτηση σχετικά με την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας, ο κ. Κουρμούσης τόνισε πως «όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από το απόρρητο, προς τρίτους». Απαντώντας επίσης σε άλλη ερώτηση, διευκρίνισε πως «τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ρυθμίζονται κανονικά», καθώς, σε αυτό το σημείο «ο νόμος είναι σαφής».

Πηγή: Huffingtonpost.gr 

Σελίδα 1 από 22

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.