ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (3)

Αριθμός Απόφασης: 2211/2015
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δ’ – Ακυρωτικό
Δικηγόρος: Λάζαρος Θ. Κουμπουλίδης
Αντικείμενο: Ακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του βασιλικού ανακτόρου των Αιγών.

Κρίθηκε ότι οι παραλήψεις στη συμπλήρωση ουσιωδών στοιχείων του φακέλου της προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστούν απαράδεκτη τη συμμετοχή του υποψηφίου. Προηγήθηκε η με αριθμό απόφασης 170/2014 αναστολή από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία κρίθηκε απαραίτητη η προσκομιδή βεβαίωσης συγκεκριμένου λατομείου προέλευσης του υλικού δόμησης (πωρόλιθου), ως αναγκαίος όρος για τη συμμετοχή πλειοδότη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/30-Γ-2000

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος Λάζαρος Κουμπουλίδης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσφυγή κατά απόφασης ΙΚΑ για επιβολή προστίμου

Δεκτή η προσφυγή. Ακυρώνεται η απόφαση 95/26/1999 απόφαση της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Βέροιας που αφορά πρόστιμο λόγω μη εγγραφής εργαζόμενου στο βιβλίο πρόσληψης εργαζομένων.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 17:35

Ακύρωση απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας

Γράφτηκε από τον

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2839/2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δικηγόρος Λάζαρος Κουμπουλίδης

ΘΕΜΑ: Ακύρωση απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας

Δεκτή η προσφυγή για την ακύρωση της υπ’ αριθμώ. 165/2010 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας με την οποία αποφασίστηκε η μετακίνηση της Β’ Λαϊκής Αγοράς Βέροιας, για το λόγο ότι αυτή ελήφθη χωρίς να εμπεριέχει νόμιμη αιτιολογία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.