Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 17:44

Χρησικτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2006

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (Τακτική Διαδικασία)

Δικηγόρος Λάζαρος Κουμπουλίδης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χρησικτησία

Δεκτή η αγωγή. Αναγνωρίζεται η ενάγουσα ότι είναι αποκλειστική κυρία νομέας και κάτοχος δυνάμει εκτάκτου χρησικτησίας και επί του υπολοίπου ½ επί του επίδικου ακινήτου λόγω αποκλειστικής άσκησης πράξεων νομής και κατοχής επί του επιδίκου, μετά από γνωστοποίηση των λοιπών συγκυρίων σύμφωνα με τις διατάξεις 974, 984 και 988, του αστικού κώδικα. 

 

Κατηγορία ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.