ΑΠΟΦΑΣΗ 406/2013

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Δικηγόρος Λάζαρος Κουμπουλίδης

Θέμα: Καταδολίευση δανειστών

Μεταβίβαση ακινήτων μετά την επίδοση στον οφειλέτη διαταγής πληρωμής. Απαλλαγή του οφειλέτη με πρόταση Εισαγγελέα διότι η μεταβίβαση έγινε στην εμπορική αξία των ακινήτων, το τίμημα δόθηκε προς εξόφληση άλλων δανειστών και η απομένουσα περιουσία του οφειλέτη μετά τη μεταβίβαση επαρκεί για την κάλυψη της οφειλής του προς το μηνυτή-δανειστή. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού οφειλής σε σχέση με την απομένουσα περιουσία ο χρόνος της μεταβίβασης.

Κατηγορία ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.