Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 17:20

Εμπορικό σήμα

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/ΤΠ/2007

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος Λάζαρος Κουμπουλίδης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εμπορικό σήμα

Από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 31 του νόμου 2239/1994 προκύπτει ότι το δικαστήριο μετά από αγωγή του δικαιούχου μπορεί να διατάξει την απάλειψη της χρησιμοποίησης του σήματος από τον εναγόμενο, να τον υποχρεώσει να καταβάλλει αποζημίωση και να διατάξει, επί μεν παραποιήσεως την καταστροφή των προϊόντων ή εμπορευμάτων που φέρουν τα παραποιημένα σήματα, επί δε απομίμησης την αφαίρεση και καταστροφή των σημάτων ή και καταστροφή των προϊόντων. Δεκτή η αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγόμενους να πάψουν να χρησιμοποιούν τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης του δικαιούχου με οποιοδήποτε τρόπο γραφής μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες λέξεις ή απεικονίσεις στις πινακίδες. Διατάσσει την κατάσχεση κάθε πινακίδας εντύπου υλικού, υλικών συσκευασίας διαφημιστικών. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Απειλεί κατά των εναγομένων χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε μελλοντική παράβαση της ανωτέρω διάταξης. Διατάσσει τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης.

Κατηγορία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.