Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014 12:52

Διατροφή ανήλικου τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/ΔΙ/2012

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Διατροφή ανήλικου τέκνου

Πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου, ηλικίας εννέα ετών, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα και μητέρα του ανηλίκου τέκνου υπό την ιδιότητά της ως ασκούσης αποκλειστικά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ως συνεισφορά για την τακτική διατροφή του το ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως.

 

Κατηγορία ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014 12:43

Διατροφή ανήλικων τέκνων

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/ΔΙ/2011

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Διατροφή ανήλικων τέκνων

Πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 15 ετών και 13 ετών, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα και μητέρα των ανηλίκων τέκνων υπό την ιδιότητά της ως ασκούσης αποκλειστικά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων ως συνεισφορά για την τακτική διατροφή τους το ποσό των 490,00 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο τέκνο και 380,00 ευρώ μηνιαίως για το δεύτερο τέκνο. Κρίθηκε ότι τα εισοδήματα του συζύγου δεν είναι αυτά που προκύπτουν από τις δηλώσεις φόρου αλλά αυτά που προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα, τον κύκλο εργασιών αυτής, το χρόνο άσκησης της, την απασχόλησης σ’ αυτήν προσωπικού κλπ.

Κατηγορία ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.