ΑΠΟΦΑΣΗ 524/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Διασταύρωση οδών Κ. Ρωμαίου και Κεντρικής στη Βέροια.

Περιγραφή: Σύγκρουση του εμπρόσθιου αριστερού τμήματος του ζημιογόνου οχήματος (αριστερή κολώνα και αριστερή εμπρόσθια πόρτα στη θέση του οδηγού) στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος του ενάγοντος.

Υπαιτιότητα (αμέλεια) του εναγόμενου οδηγού, ο οποίος, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 26 παρ. 1, 4 σε συνδ. με 4 περ. 3 Ν. 2696/1999 – Κ.Ο.Κ., επιχείρησε να εξέλθει από την οδό στην οποία κινούταν, όπου υπήρχε ρυθμιστική πινακίδα με την ένδειξη STOP, εντός της διασταυρούμενης μ’ αυτήν οδού, τα οχήματα της οποίας είχαν προτεραιότητα έναντι αυτής, χωρίς να προβεί στον προσήκοντα έλεγχο, ώστε να διαπιστώσει εάν στην οδό στην οποία εξερχόταν κινούνταν άλλα οχήματα και να παραχωρήσει προτεραιότητα σε αυτά, με αποτέλεσμα, από έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση, να μην αντιληφθεί ότι στην παραπάνω οδό κινούταν το αυτοκίνητο του ενάγοντος, να παρεμβληθεί στην πορεία του και να προκαλέσει την ένδικη σύγκρουση.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 7/ΑΥ/2014 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Διασταύρωση οδών Ανοίξεως και Εληάς, Βέροια

Περιγραφή: Σύγκρουση του εμπρόσθιου αριστερού μέρος του προφυλακτήρα του ζημιογόνου οχήματος στην αριστερή πλευρά της μοτοσυκλέτας του ενάγοντος που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα πορείας.

Αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης οδηγού, η οποία επιχείρησε αιφνίδια αλλαγή κατεύθυνσης, χωρίς να πλησιάσει προοδευτικά στον άξονα της οδού που κινούταν και χωρίς να χρησιμοποιήσει το φλας, και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα σε σχέση με την πορεία της, με αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία της διερχόμενης εκείνη τη στιγμή και με κανονική ταχύτητα κινούμενης στο δεξιό άκρο της οδού μοτοσυκλέτας του ενάγοντος.

Συνέπειες: Σωματικές βλάβες (κάταγμα κνημιαίου ΑΡ πλατώ), για την αποκατάσταση των οποίων χρειάστηκε εσωτερική οστεοσύνθεση.

Επιδικάστηκε πρωτοδίκως το σύνολο του αιτούμενου ποσού, ήτοι 40.000,00 ευρώ, για σωματική και ηθική βλάβη.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 241/2017 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ε’

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: 4ο χλμ. επαρχιακής οδού Βέροιας – Κυψέλης, διασταύρωση με την (Α/Κ  Βέροιας) οδό που οδηγεί στην Εγνατία οδό.

Περιγραφή: Σύγκρουση του εμπρόσθιου αριστερού τμήματος του οχήματος της εναγομένης με δίκυκλο όχημα που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης οδηγού, η οποία, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ., επιχείρησε αιφνίδια αλλαγή κατεύθυνσης, χωρίς να λάβει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για τους αντίθετα, σε σχέση με αυτήν, κινούμενους οδηγούς, καθώς δεν έλεγξε προηγουμένως την κίνηση των οχημάτων στην αντίθετη κατεύθυνση αλλά κινούμενη αιφνίδια προς τα αριστερά, εισήλθε εντός του ρεύματος πορείας του ενάγοντος.

Συνέπειες: Ολοκληρωτική καταστροφή του οχήματος του ενάγοντος, Σωματικές βλάβες για την αποκατάσταση των οποίων χρειάστηκαν πλευροδεσία, σπληνεκτομή και συρραφή ορθού.

Συνολική αποζημίωση πλέον τόκων και εξόδων ποσού 60.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 42/2016 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Επαρχιακή Οδός Κυψέλης – Βέροιας, χωριό Αγία Βαρβάρα, Ν. Ημαθίας

Περιγραφή: Σύγκρουση του σκύλου με το εμπρόσθιο αριστερό μέρος, στο ύψος του προφυλακτήρα, του οχήματος του ενάγοντος

Ευθύνη της εναγομένης, η οποία, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 1 εδ. δ και 5 παρ. 2 του Ν. 4039/2012 και του άρθρου 924 του Α.Κ., ως κάτοχος του σκύλου, δεν είχε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα για τη φύλαξη και συγκράτησή του μέτρα, γιατί δεν είχε μεριμνήσει να διατηρεί το σκύλο υπό την εποπτεία της, με αλυσίδα συγκράτησης, ανάλογη του μεγέθους του, κάτι το οποίο όφειλε να κάνει, με αποτέλεσμα αυτός να απελευθερωθεί από την αλυσίδα και να συγκρουστεί με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο αριστερό μέρος, στο ύψος του προφυλακτήρα, του οχήματος του ενάγοντος.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ: 237/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Διασταύρωση οδών Βενιζέλου και Κεντρικής, Βέροια

Περιγραφή: Σύγκρουση του δεξιού  εμπρόσθιου τμήματος του ζημιογόνου οχήματος (λεωφορείο) στην οπίσθια αριστερή πόρτα και στο οπίσθιο αριστερό φτερό του οχήματος της ενάγουσας

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού λεωφορείου, ο οποίος, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 17 παρ. 1, 2β’, και 19 παρ. 7 του Κ.Ο.Κ., δεν αντιλήφθηκε ότι ενάγουσα, πλησιάζοντας τη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κεντρικής, είχε μειώσει αισθητά την ταχύτητα του οχήματος που οδηγούσε και είχε ανάψει το αριστερό φλας, κάνοντας γνωστή την πρόθεσή της να στρίψει στην οδό Κεντρικής, αντίθετα, εκλαμβάνοντας εσφαλμένα ότι αυτή επρόκειτο να σταθμεύσει, δεν ανέμενε ως όφειλε, αφού ολοκληρώσει η ενάγουσα την αριστερή στροφή, αλλά επιχείρησε να την προσπεράσει από αριστερά εισερχόμενος εν μέρει στο αντίθετο ρεύμα πορείας, αν και βρισκόταν στο ύψος διασταύρωσης.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ: 64/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Χώρος στάθμευσης του σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας», Βέροια

Περιγραφή: Σύγκρουση του εμπρόσθιου δεξιού μέρους του ζημιογόνου οχήματος στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του οχήματος της ενάγουσας

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού, ο οποίος, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 19 και 26 του Κ.Ο.Κ., δε ρύθμισε την ταχύτητα του οχήματός του αναλόγως προς τις επικρατούσες συνθήκες του δρόμου και της περιοχής – είσοδος σε χώρο στάθμευσης και μάλιστα από σημείο που δεν συνιστούσε είσοδο και έξοδο του χώρου στάθμευσης – και εισήλθε στο χώρο στάθμευσης χωρίς μάλιστα προηγουμένως να ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι μπορεί να πράξει τούτο χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τους λοιπούς οδηγούς που κινούνταν εντός του χώρου αυτού, παραβιάζοντας την εκ δεξιών προτεραιότητα που είχε ο οδηγός του οχήματος της ενάγουσας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το εμπρόσθιο δεξιό μέρος του οχήματός του στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του οχήματος της ενάγουσας.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές

ΑΠΟΦΑΣΗ: 57/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Αγροτική οδός Συκιάς – Αγίων Πάντων, Ν. Ημαθίας

Περιγραφή: Σύγκρουση της εμπρόσθιας αριστερής γωνίας του ζημιογόνου οχήματος στο μέσον του εμπρόσθιου τμήματος του οχήματος του ενάγοντος

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού, ο οποίος, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 18 και 19 του Κ.Ο.Κ., σε αριστερή για την πορεία του στροφή, χωρίς ορατότητα, την πήρε κλειστά και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα πορείας, στο οποίο κινούταν κανονικά ο ενάγων, ο οποίος βλέποντας την κίνηση του ανωτέρω αυτοκινήτου έκανε ελιγμό αποφυγής προς τα δεξιά, ανεπιτυχώς, όμως, καθώς τούτο προσέκρουσε στο εμπρόσθιο τμήμα του.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ: 42/2016 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Διασταύρωση οδών Σαμψούντος και Πιερίων, Βέροια

Περιγραφή: Σύγκρουση της εμπρόσθιας δεξιάς πλευράς του ζημιογόνου οχήματος στην αριστερή πλαϊνή πλευρά του οχήματος του ενάγοντος

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού, ο οποίος, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3, 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1,2,3 του Κ.Ο.Κ., ενώ πλησίαζε σε ισόπεδο κόμβο στον οποίο η προτεραιότητα οριζόταν με κατάλληλη σήμανση και συγκεκριμένα με ρυθμιστική πινακίδα STOP, εκείνος κινούμενος επί της οδού Σαμψούντος, δε συμμορφώθηκε με τη σήμανση, αλλά εισήλθε στη διασταύρωση, χωρίς να ελέγξει την επί της τελευταίας κυκλοφορία των οχημάτων με αποτέλεσμα να επιπέσει με τη δεξιά εμπρόσθια πλευρά του οχήματος του στην αριστερή πλαϊνή πλευρά του οχήματος που οδηγούσε ο δεύτερος των εναγόντων, ιδιοκτησίας του πρώτου εξ αυτών.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου, μίσθωση αυτοκινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ: 16/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Λάζαρος  Θ. Κουμπουλίδης

Τοποθεσία ατυχήματος: Λεωφόρος Ειρήνης, χωριό Αγγελοχώρι, Ν. Ημαθίας

Περιγραφή: Σύγκρουση της αριστερής πλευράς του ζημιογόνου οχήματος στο εμπρόσθιο δεξιό μέρος του οχήματος του ενάγοντος

Υπαιτιότητα σε ποσοστό 80 % του εναγομένου οδηγού, ο οποίος, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ., δεν κατέστησε σαφή την πρόθεσή του να στρίψει αριστερά, θέτοντας σε λειτουργία τον αντίστοιχο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης και πλησιάζοντας σταδιακά πλησίον του κεντρικού άξονα της οδού, την οποία επρόκειτο να εγκαταλείψει, αλλά αντίθετα έθεσε σε λειτουργία το δεξιό δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης και κινήθηκε προς το δεξιό κατ’  αρχήν άκρο της οδού, στη συνέχεια δε εντελώς αιφνίδια, απροειδοποίητα και ανέλεγκτα χωρίς να ελέγξει την κίνηση των ερχόμενων όπισθεν αυτού οχημάτων, παρεμβάλλοντας εμπόδιο στην κυκλοφορία των λοιπών χρηστών της οδού, κινήθηκε προς τα αριστερά, προσπαθώντας να διασχίσει  κάθετα σε όλο το πλάτος του το ρεύμα κυκλοφορίας όπου κινούταν, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του οχήματος που οδηγούσε ο ενάγων και τα δύο οχήματα να συγκρουσθούν μεταξύ τους.

Συνέπειες: Υλικές ζημιές, μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου

Της Αναστασίας Μήλιου, Δικηγόρου.

Πόσες φορές έχει συμβεί να οδηγείτε το όχημά σας και να θέλετε να περάσετε μια διασταύρωση αλλά να μην έχετε ορατότητα, επειδή το σταθμευμένο στην γωνία αυτοκίνητο, εμποδίζει την ορατότητά σας, με αποτέλεσμα κατά την είσοδο σας στην διασταύρωση να συγκρουστείτε με άλλο διερχόμενο όχημα ;

Πόσες φορές σας έχει συμβεί προκειμένου να αποφύγετε άλλο όχημα, που έχει εισέλθει στο δικό σας ρεύμα κυκλοφορίας, να επιχειρήσετε αποφευκτικό ελιγμό προς την αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα επιτυχώς μεν να το αποφύγετε, αλλά να προσκρούσετε σε κολώνα, σε κάδο απορριμάτων κ.τ.λ. προκαλώντας ζημιές μόνο στο δικό σας όχημα;

Τι συμβαίνει αλήθεια σε μια τέτοια περίπτωση; Δικαιούστε αποζημίωση από το προκαλέσαν το τροχαίο ατύχημα όχημα παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ενεπλάκη υπό την έννοια της πρόκλησης σε αυτό υλικών ζημιών;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις.

Η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι φυσικά ο οδηγός του άλλου οχήματος να ευθύνεται με την οδική συμπεριφορά του  για την πρόκληση του ατυχήματος.  Για την κάλυψη ζημιών από όχημα, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε το ζημιογόνο όχημα να φέρει και το ίδιο ίχνη πρόσκρουσης και υλικές ζημιές. Αρκεί να αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο όχημα προκάλεσε με δική του υπαιτιότητα τις συνθήκες που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα ένα ή περισσότερα οχήματα ή πεζούς.

Η δεύτερη πρακτική προϋπόθεση είναι να έχουμε τα στοιχεία κυκλοφορίας του ζημιογόνου οχήματος ώστε να μπορούμε να στραφούμε εναντίον του.

Αν το όχημα είναι ασφαλισμένο τότε μπορούμε να στραφούμε κατά του οδηγού, του ιδιοκτήτη και φυσικά της ασφαλιστικής εταιρείας. Αν το όχημα είναι ανασφάλιστο, τότε αντί της ασφαλιστικής στρεφόμαστε κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, αλλά αυτό μόνο στην περίπτωση που από το τροχαίο ατύχημα, προκλήθηκε τραυματισμός εκτός από υλικές ζημιές, διότι το Επικουρικό Κεφάλαιο μόνο τότε καλύπτει την ζημία.

Είναι επίσης σημαντικό για να αποδείξουμε την υπαιτιότητα του άλλου οχήματος, εφόσον αυτό δεν έχει εμπλακεί άμεσα, να έχουμε καλέσει την τροχαία για να καταγράψει το συμβάν. Διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε την εμπλοκή και υπαιτιότητα του άλλου οχήματος.

Οι μάρτυρες επίσης είναι σημαντικό πλεονέκτημα σε μια τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιεσδήποτε φωτογραφίες από τον τόπο του τροχαίου συμβάντος. Π.χ. στο πρώτο παράδειγμα μπορείτε να φωτογραφήσετε το παρανόμως σταθμευμένο όχημα.

Πηγή: curia.gr

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.