Επιστροφή δώρων και δανείου που έγινε κατά τη διάρκεια αρραβώνα, τον οποίο ακολούθησε γάμος των διαδίκων

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δικηγόρος: Λάζαρος Κουμπουλίδης

Αντικείμενο: Επιστροφή δώρων και δανείου που έγινε κατά τη διάρκεια αρραβώνα, τον οποίο ακολούθησε γάμος των διαδίκων

Δεκτή η έφεση. Εξαφανίζεται η εκκαλουμένη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. Κρατείται η υπόθεση και δικάζεται η ως άνω αγωγή διότι από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 522/524 παρ. 1, 525 παρ. 1 και 536 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκύπτει ότι το Εφετείο στο οποίο με την άσκηση της Έφεσης μεταβιβάζεται η υπόθεση, μέσα στα όρια που καθορίζονται από αυτή και τους πρόσθετους λόγους, έχει ως προς την αγωγή την ίδια εξουσία που έχει και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και συνεπώς μπορεί και χωρίς την υποβολή ειδικού παραπόνου να εξετάσει αυτεπάγγελτα, την νομιμότητα και το παραδεκτό αυτής και να την απορρίψει εάν δε στηρίζεται στο νόμο ή αν ασκήθηκε απαράδεκτα. Απορρίπτει την αγωγή και τον ισχυρισμό του αδικαιολόγητου πλουτισμού σύμφωνα με το άρθρο 904 Αστικού Κώδικα, διότι η εναγομένη δεν κατέστη πλουσιότερη χωρίς νόμιμη αιτία καθόσον οι παροχές έγιναν αρχικά στα πλαίσια ελεύθερης συμβίωσης με τη βούληση του παρέχοντα, εξ αφορμής σύναψης αρραβώνα, του οποίου επακολούθησε νόμιμος γάμος. Η λύση του γάμου με διαζύγιο δεν ακυρώνει τα νόμιμα αποτελέσματα που έχουν επέλθει με αυτόν.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Απριλίου 2014 09:20

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.