Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι δανειοληπτών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 492/2014
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Φωτεινή Κύρτσιου

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι δανειοληπτών, η οποία αφού έλαβε υπόψη των εισοδημάτων των αιτούντων, του συνόλου των χρεών τους και την οικονομική τους δυνατότητα σύμφωνα με τις βιοτικές τους ανάγκες, διατάσσει την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος των αιτούντων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας αυτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως υπό τον όρο καταβολής του συνολικού ποσού των 160,00 ευρώ μηνιαίως και ειδικότερα 100,00 ευρώ από τον αιτούντα σύζυγο – συνταξιούχο – και 60,00 ευρώ από την αιτούσα σύζυγό του – άνεργη & πρώην έμπορο - μηνιαίως στις καθων πιστώτριες τράπεζες, συμμέτρως κατανεμημένο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 Ν.3869/2010, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως τους.

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.