Ρυθμίσεις για οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 24-4-1985

Από το τμήμα Τοπογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής: "Σύμφωνα με τις παρ.16 & 16α του άρθρου 36 Ν.4061/2012 (Α΄66), όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.14δ του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (Α΄32) και το άρθρο 48 Ν.4301/2014 (Α΄223) αντίστοιχα,
Όσοι πολίτες έλαβαν οικόπεδα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 Π.Δ/τος (Δ΄239) και παραβίασαν του όρους που προβλέπονται στις παρ.2 & 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3147/2003 (ήτοι, δεν ανήγειραν κατοικία ή εγκατέλειψαν τον συνοικισμό πριν την παρέλευση 10ετίας από την παραχώρηση ή μεταβίβασαν αυτά χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας ή έχουν αγοράσει τέτοια οικόπεδα), μπορούν να διατηρήσουν την κυριότητα αυτών, καταβάλλοντας πρόστιμο ίσο με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου (όπου δεν υπάρχει αντικειμενική, ισχύουν τα συγκριτικά στοιχεία που διατηρεί η αρμόδια ΔΟΥ), είτε εφάπαξ είτε σε 2 άτοκες δόσεις, της πρώτης λήγουσας 31-12-2015 και της δεύτερης 31-12-2017 .

Κατ' εξαίρεση το πρόστιμο δεν επιβάλλεται, στην περίπτωση που τα οικόπεδα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κυριότητα των αρχικών δικαιούχων ή των κληρονόμων τους, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι, θα εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα ετών από την ισχύ του Ν.4061/2012 (ήτοι έως 22-03-2022).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας, Μητροπόλεως 44 - Βέροια (2ος & 4ος όροφος ) και στα τηλέφωνα 2331350197-192-143-128-176".

Πηγή: pliroforiodotis.gr

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.