Απαλλαγή της υποχρέωσης του μισθωτή για καταβολή μισθώματος σε περίπτωση μη έκδοσης δημόσιας άδειας για την εκμετάλλευση λατομείου με ευθύνη δημοσίων υπηρεσιών.

ΑΠ 1268/2015 (πολ.)

Αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος εμποδίσθηκε ολικώς ή εν μέρει η συμφωνημένη χρήση, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και κατ’ ένσταση προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτού για καταβολή των μισθωμάτων, να μην καταβάλλει το μίσθωμα για όσο διάστημα διαρκεί η παρεμπόδιση της χρήσεως του μισθίου από το ελάττωμα. Τέτοιο πραγματικό ελάττωμα αποτελεί και η αδυναμία χρήσεως του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, λόγω απαγορεύσεως της χρήσεως από δημόσια Αρχή ή λόγω αδυναμίας χορηγήσεως της απαιτουμένης άδειας δημοσίας Αρχής. Αδυναμία εκδόσεως εγκατάστασης "ηπίων και ανανεωσίμων μορφών ενέργειας" και ως εκ τούτου παρεμπόδιση της χρήσεως του μισθίου, μέχρι τη διευθέτηση του θέματος χαρακτηρισμού της επίδικης έκτασης και της εξ αυτού προκύψασας αντιδικίας μεταξύ της ΚΕΔ και της Διεύθυνσης Δασών, η άδεια της οποίας (Διεύθυνσης Δασών) ήταν προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 08:04

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εμπορικό σήμα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.