Εργατικό δίκαιο

Η εργατική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγές λόγω των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και οικονομικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις αδυνατούν να συμμορφωθούν προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να θίγονται πολλαπλώς οι εργαζόμενοι και να καθίσταται αναγκαία η δικαστική επίλυση των διαφορών.

Το γραφείο μας έχοντας εμπειρία σε ζητήματα Εργατικού Δικαίου και αξιοποιώντας εξειδικευμένους συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες πάνω σε αντίστοιχα θέματα όπως:

• παροχή συμβουλών, αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες σε ατομικές συμβάσεις

• αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων

• εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Επιθεώρηση Εργασίας

• λύση συμβάσεων εργασίας

• αγωγές για αποζημίωση απόλυσης και ακύρωση καταγγελίας

• εργατικά ατυχήματα

• συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών

• δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές

• εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας αναφορικά με εργατικές διαφορές

 Ενδεικτικές αποφάσεις

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.