Συμβάσεις

Στην σημερινή εποχή, η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών ρυθμίζεται από το δίκαιο των συμβάσεων. Το δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στην γενική αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία οι εκάστοτε συμβαλλόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο κείμενο της σύμβασης
που υπογράφουν οτιδήποτε επιθυμούν μετά από τυχόν σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ τους (αρκεί φυσικά το περιεχόμενο να μην είναι αντίθετο σε κάποια διάταξη νόμου). Σε ένα τομέα όπως αυτόν των συμβάσεων που διαρκώς αναπτύσσεται με την εμφάνιση πληθώρας σύγχρονων συμβατικών μορφών, αναλαμβανουμε την κάλυψη των αναγκών των εντολέων μας για κάθε είδους σύμβαση όπως ενδεικτικά:
• προϋποθέσεις
• όροι και περιεχόμενο
• εκπλήρωση σύμβασης - απαλλαγή
• πώληση,
• δωρεά ή μίσθωση
• ειδικές συμβάσεις
• χρηματοοικονομικοί θεσμοί
• σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών για περιπτώσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων ή σύναψης ειδικότερων συμφωνιών
• συνέπειες υπαναχώρησης
• αποζημιώσεις
• ειδική Εκτέλεση
• διάταγμα

  

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.