ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων (μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία) σε όλους τους τομείς δικαίου όπως:

  • Ποινικό Δίκαιο - Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό) - Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό, Φορολογικό) - Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρίες, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Πνευματική Ιδιοκτησία) - Εργατικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών - Συμβάσεις - Yπερχρεωμένα νοικοκυριά - Αυτοκινητικές διαφορές 


  •  

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.