ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση οφειλών συζύγων. Συνολικό ύψος οφειλών του συζύγου 220.423,81 ευρώ. Συνολικό ύψος οφειλών της συζύγου 184.416,90 ευρώ. Ανειδίκευτος εργάτης 33 ετών και καθαρίστρια 30 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα, με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.100,00 ευρώ, ρυθμίστηκαν να καταβάλλουν σε δόσεις, το ποσό των 500,00 μηνιαίως συμμετρικά προς τις πιστώτριες τράπεζες για 4 χρόνια. Εξαίρεση από την εκποίηση ΙΧ αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου. Εξαίρεση εκποίησης κυρίας κατοικίας. Υποχρέωση καταβολής για την διάσωση της κυρίας κατοικίας του ποσού των 425,00 ευρώ μηνιαίως επί 180 μήνες.
Διαγραφή οφειλών για τον σύζυγο 165.577,81 ευρώ.
Διαγραφή οφειλών για την σύζυγο 138.858,90 ευρώ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση οφειλών. Συνολικό ύψος οφειλών 73.434, 42 ευρώ. Ιδιωτική υπάλληλος, μητέρα τριών ανήλικων τέκνων, 41 ετών, με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.300,00 ευρώ, χωρίς κύρια κατοικία, ρυθμίστηκε να καταβάλλει συμμέτρως προς όλες τις πιστώτριες, το ποσό των 200,00 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις για μια πενταετία. Εξαίρεση από την εκποίηση ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση συνολικού ύψους οφειλών 138.414,46 ευρώ. Άγαμος, 35 ετών, στρατιωτικός με μηνιαίο εισόδημα 960,00 ευρώ, ρυθμίστηκε να καταβάλλει προς την πιστώτρια το ποσό των 310,00 ευρώ μηνιαίως για μια τετραετία. Εξαίρεση εκποίησης της κύριας κατοικίας. Υποχρέωση καταβολής για την διάσωση της κυρίας κατοικίας του ποσού των 478,12 ευρώ μηνιαίως επί 240 μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2012

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικηγόρος: Φωτεινή Κύρτσιου

Αντικείμενο: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ρύθμιση συνολικού ύψους οφειλών 198.017,64 ευρώ. Ρύθμιση στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο. Συνολική διαγραφή χρέους 82.817,64 ευρώ. Άγαμος, 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 1.350,00 ευρώ, ρυθμίστηκε να καταβάλλει προς την πιστώτρια το ποσό των 650,00 ευρώ μηνιαίως για μια τετραετία. Εξαίρεση εκποίησης της κύριας κατοικίας. Υποχρέωση καταβολής για την διάσωση της κύριας κατοικίας του ποσού των 354,17 ευρώ μηνιαίως επί 240 μήνες. Εξαίρεση από την εκποίηση ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου.

Σελίδα 3 από 3

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.