Υπ' αριθμόν 600/2005 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.: Παραχώρηση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων για την εναπόθεση στείρων ή καταλοίπων από τα εξορυσσόμενα μεταλλεύματα ή λατομικά ορυκτά.

Πρόεδρος/Προεδρεύων:

ΒΟΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εισηγητής/Γνωμοδοτών:

ΤΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Περίληψη:

Πρόεδρος: Κ. Βολτής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Β. Τύρου, Πάρεδρος Δεδομένου ότι η εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων και λατομικών ορυκτών κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος γίνεται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση άλλων εδαφών που δεν εμπίπτουν στην έννοια του δάσους ή της δασικής εκτάσεως και ότι η εναπόθεση δεν αποτελεί εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω, οι ειδικοί χώροι προς εναπόθεση των στείρων δεν μπορεί να είναι δασικές εκτάσεις, αφού προς τούτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες εκτάσεις μη δασικές, σε αντίθεση με την εκμετάλλευση, η οποία, λόγω ανευρέσεως του μεταλλεύματος ή του ορυκτού στη συγκεκριμένη δασική έκταση καθίσταται αναγκαίο να γίνει σε αυτήν.

 

Διατάξεις:

Σ1975/1986/2001Α24Π1 Ν 998/1979Α57Π3 Ν 669/1977Α38Π5.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΝ Ν.Σ.Κ. 600-2005.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 10:28

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η έγκαιρη και έγκυρη νομική βοήθεια αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντίστοιχη ιατρική βοήθεια: Μπορεί να σας διαφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις και διόγκωση του προβλήματος σας.
Στο σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή στο e-mail είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε το ζήτημα σας, παρέχοντας την κατάλληλη νομική υποστήριξη με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες.
Στείλτε μας ένα email με συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας και θα λάβετε απάντηση από το συνεργάτη που θα αναλάβει τη διεκπεραίωσή της.